Aluminijski fasadni profili koriste se kao nosiva konstrukcija u ostakljenju fasada na objektima. Fasade se izvode s profilima serije 50K i 60K, a iznimno važan faktor je staklo koje mora udovoljiti sigurnosnim i toplinskim zahtjevima te brtvljenje koje mora biti izvedeno besprijekorno.